GDPR-info ved jobsøgning

Betingelser

I forbindelse med indsendelse af din ansøgning, registreres dine data i Flammens HR-System efter følgende retningslinjer:

Behandling af persondata og formål

De persondata, du indsender, vil blive behandlet hos Flammens HR- og/eller Marketingafdeling. Behandlingen har udelukkende til formål at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig relevante karriere- og uddannelsestilbud.
Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Opbevaring af persondata

Dine persondata vil blive gemt i en database i vores HR-system. Selvom du ikke kommer i betragtning til de aktuelle karriere- og uddannelsestilbud, du har vist interesse for, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til Flammen. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til Flammen. Ved dit samtykke vil en automatisk proces sørge for, at gøre dig opmærksom efter 6 måneder, om du fortsat ønsker at være registreret i vores HR-system. Hvis du takker nej til dette, vil systemet automatisk slette alle dine oplysninger i vores system.

Dine rettigheder

Du har som registreret ret til at modtage oplysninger om, at vi hos Flammen indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i, hvordan vi behandler disse oplysninger.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information om behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger, har du ret til at få berigtiget disse, hvis berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, hvis du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen. Du skal være opmærksom på, at du kan have afgivet samtykke til markedsføring, jf. afsnittet længere nede.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, hvis de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, hvis det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Videregivelse af persondata

Flammen deler ikke dine oplysninger med uautoriseret tredjepart. Det hænder dog at Flammen anvender affilierede/koncernbundne selskaber eller tredjepart til at handle på Flammens vegne. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at Flammen, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med tredjepart.

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Flammen. Undtaget er dog i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Flammen, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Af juridiske årsager: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Flammen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer
  • Holde os fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen
 • Til ekstern databehandling: Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, f.eks. vores databehandleraftale
  • Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig
  • Brug af evt. billede og/eller videomateriale. Vi kan bruge eventuelle billeder og/eller videomateriale i forbindelse med vores TRY OUT koncept til markedsføringsmæssige tiltag. Som eksempel optager vi sekvenser af vores TRY OUT’s til brug ved eksterne formål i relation til employer branding. Laver vi som eksempel et interview med dig i relation til et givent TRY OUT, så har du forventeligt accepteret at vi bruger dette på stedet, ellers har du med accept af dette samtykke givet os lov til at bruge dette materiale

Krav til oplysninger

Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du søger en stilling hos os, vil din e-mailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mailadresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mailadresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at anvende det unikke link i bunden af hver mail vi sender til dig.

Flammen forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Sikkerhed

Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartner HR-ON. Forbindelsen mellem din computer og HR-ONs servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål

Dine indtastede data kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som Flammen. Dine data vil blive gemt i op til 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Samtykke og accept af vilkår

Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning